Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku POKRACZYŃSKI

Aktualność danych:

POKRACZYŃSKI – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (4 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie łódzkim (4 osoby).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 14 osób, z czego:

14

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to POKRACZYŃSKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2927. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska POKRACZYŃSKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • łódzkie4 mężczyzn

  • opolskie3 mężczyzn

  • pomorskie2 mężczyzn

  • śląskie3 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).