Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku POKROP

Aktualność danych:

POKROP – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (6 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie łódzkim (95 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 208 osób, z czego:

101

kobiet

107

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.94.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2865. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2834. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska POKROP w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie10 mężczyzn, 8 kobiet

  • lubelskie3 mężczyzn, 3 kobiety

  • lubuskie6 mężczyzn, 2 kobiety

  • łódzkie46 mężczyzn, 49 kobiet

  • mazowieckie13 mężczyzn, 16 kobiet

  • wielkopolskie23 mężczyzn, 22 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: