Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku POKROPEK

Aktualność danych:

POKROPEK – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w połowie polskich województw. Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (246 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 298 osób, z czego:

157

kobiet

141

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.11.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2809. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2800. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska POKROPEK w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie4 mężczyzn, 4 kobiety

  • lubelskie2 mężczyzn, 5 kobiet

  • lubuskie3 mężczyzn, 6 kobiet

  • łódzkie3 kobiety

  • mazowieckie121 mężczyzn, 125 kobiet

  • śląskie3 mężczyzn, 4 kobiety

  • warmińsko-mazurskie2 mężczyzn

  • zachodniopomorskie2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: