Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku POKROPSKI

Aktualność danych:

POKROPSKI – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (7 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (54 osoby).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 123 osoby, z czego:

3

kobiety

120

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to POKROPSKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2963. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2821. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska POKROPSKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie2 mężczyzn

  • kujawsko-pomorskie2 mężczyzn

  • lubelskie2 mężczyzn

  • łódzkie7 mężczyzn

  • mazowieckie54 mężczyzn

  • pomorskie9 mężczyzn

  • warmińsko-mazurskie37 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).