Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku POKRYSZKA

Aktualność danych:

POKRYSZKA – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w połowie polskich województw. Najwięcej osób mieszkało w województwie lubelskim (46 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 115 osób, z czego:

62

kobiety

53

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.17.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2904. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2888. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska POKRYSZKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie3 mężczyzn, 8 kobiet

  • lubelskie24 mężczyzn, 22 kobiety

  • lubuskie2 mężczyzn, 2 kobiety

  • mazowieckie2 kobiety

  • opolskie4 mężczyzn, 3 kobiety

  • śląskie12 mężczyzn, 16 kobiet

  • świętokrzyskie2 kobiety

  • wielkopolskie3 mężczyzn, 6 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).