Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku POKRYWA

Aktualność danych:

POKRYWA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (10 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie podkarpackim (68 osób).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 304 osoby, z czego:

156

kobiet

148

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.05.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2810. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2793. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska POKRYWA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie18 mężczyzn, 21 kobiet

  • lubelskie2 mężczyzn, 2 kobiety

  • lubuskie7 mężczyzn, 4 kobiety

  • łódzkie7 mężczyzn, 4 kobiety

  • małopolskie29 mężczyzn, 32 kobiety

  • podkarpackie35 mężczyzn, 33 kobiety

  • śląskie10 mężczyzn, 16 kobiet

  • świętokrzyskie9 mężczyzn, 10 kobiet

  • wielkopolskie9 mężczyzn, 6 kobiet

  • zachodniopomorskie8 mężczyzn, 8 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).