Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku POKRYWCZYŃSKA

Aktualność danych:

POKRYWCZYŃSKA – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (10 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwach: kujawsko-pomorskim (30 osób), wielkopolskim (30 osób).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 133 osoby, z czego:

133

kobiety

Męska forma nazwiska to POKRYWCZYŃSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2833. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska POKRYWCZYŃSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie6 kobiet

  • kujawsko-pomorskie30 kobiet

  • lubuskie2 kobiety

  • łódzkie5 kobiet

  • mazowieckie8 kobiet

  • opolskie3 kobiety

  • pomorskie14 kobiet

  • śląskie5 kobiet

  • wielkopolskie30 kobiet

  • zachodniopomorskie16 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).