Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku POKRZYCKA

Aktualność danych:

POKRZYCKA – nazwisko jednoczłonowe Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (3 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwach: lubelskim (7 osób), wielkopolskim (7 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 20 osób, z czego:

20

kobiet

Męska forma nazwiska to POKRZYCKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2946. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska POKRZYCKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • lubelskie7 kobiet

  • śląskie3 kobiety

  • wielkopolskie7 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).