Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku POKRZYWIŃSKA

Aktualność danych:

POKRZYWIŃSKA – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (13 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie pomorskim (61 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 210 osób, z czego:

210

kobiet

Męska forma nazwiska to POKRZYWIŃSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2756. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska POKRZYWIŃSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie11 kobiet

 • kujawsko-pomorskie23 kobiety

 • lubuskie2 kobiety

 • łódzkie22 kobiety

 • małopolskie8 kobiet

 • mazowieckie2 kobiety

 • opolskie2 kobiety

 • pomorskie61 kobiet

 • śląskie4 kobiety

 • świętokrzyskie25 kobiet

 • warmińsko-mazurskie5 kobiet

 • wielkopolskie12 kobiet

 • zachodniopomorskie11 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).