Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku POKRZYWIŃSKI

Aktualność danych:

POKRZYWIŃSKI – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (11 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie pomorskim (66 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 208 osób, z czego:

208

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to POKRZYWIŃSKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2733. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska POKRZYWIŃSKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie15 mężczyzn

 • kujawsko-pomorskie23 mężczyzn

 • łódzkie22 mężczyzn

 • małopolskie4 mężczyzn

 • mazowieckie5 mężczyzn

 • pomorskie66 mężczyzn

 • śląskie2 mężczyzn

 • świętokrzyskie19 mężczyzn

 • warmińsko-mazurskie5 mężczyzn

 • wielkopolskie10 mężczyzn

 • zachodniopomorskie12 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).