Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku POKRZYWNIAK

Aktualność danych:

POKRZYWNIAK – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (9 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie wielkopolskim (75 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 180 osób, z czego:

82

kobiety

98

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.84.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2887. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2835. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska POKRZYWNIAK w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie13 mężczyzn, 13 kobiet

  • lubuskie4 mężczyzn

  • łódzkie17 mężczyzn, 18 kobiet

  • małopolskie4 kobiety

  • mazowieckie2 kobiety

  • pomorskie4 mężczyzn, 2 kobiety

  • śląskie10 mężczyzn, 7 kobiet

  • wielkopolskie41 mężczyzn, 34 kobiety

  • zachodniopomorskie3 mężczyzn, 2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).