Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku POKRZYWNICKA

Aktualność danych:

POKRZYWNICKA – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (12 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (142 osoby).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 301 osób, z czego:

301

kobiet

Męska forma nazwiska to POKRZYWNICKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2665. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska POKRZYWNICKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie9 kobiet

 • kujawsko-pomorskie19 kobiet

 • lubelskie2 kobiety

 • łódzkie7 kobiet

 • mazowieckie142 kobiety

 • opolskie3 kobiety

 • pomorskie22 kobiety

 • śląskie10 kobiet

 • świętokrzyskie6 kobiet

 • warmińsko-mazurskie38 kobiet

 • wielkopolskie3 kobiety

 • zachodniopomorskie10 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: