Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku POKSIŃSKA

Aktualność danych:

POKSIŃSKA – nazwisko jednoczłonowe Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (4 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie kujawsko-pomorskim (13 osób).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 23 osoby, z czego:

23

kobiety

Męska forma nazwiska to POKSIŃSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2943. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska POKSIŃSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • kujawsko-pomorskie13 kobiet

  • łódzkie3 kobiety

  • mazowieckie5 kobiet

  • śląskie3 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).