Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku POKUSIŃSKA

Aktualność danych:

POKUSIŃSKA – nazwisko jednoczłonowe Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w połowie polskich województw. Najwięcej osób mieszkało w województwie śląskim (26 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 86 osób, z czego:

86

kobiet

Męska forma nazwiska to POKUSIŃSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2880. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska POKUSIŃSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie8 kobiet

  • łódzkie15 kobiet

  • mazowieckie5 kobiet

  • podkarpackie5 kobiet

  • podlaskie2 kobiety

  • śląskie26 kobiet

  • warmińsko-mazurskie6 kobiet

  • wielkopolskie7 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).