Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku POKUTA

Aktualność danych:

POKUTA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (6 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie małopolskim (49 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 146 osób, z czego:

65

kobiet

81

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.8.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2901. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2860. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska POKUTA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie6 mężczyzn, 4 kobiety

  • łódzkie3 mężczyzn, 3 kobiety

  • małopolskie25 mężczyzn, 24 kobiety

  • mazowieckie3 mężczyzn

  • opolskie15 mężczyzn, 9 kobiet

  • śląskie16 mężczyzn, 12 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).