Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku POKWICKA

Aktualność danych:

POKWICKA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (5 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie kujawsko-pomorskim (28 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 51 osób, z czego:

51

kobiet

Męska forma nazwiska to POKWICKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2915. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska POKWICKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • kujawsko-pomorskie28 kobiet

  • mazowieckie2 kobiety

  • pomorskie11 kobiet

  • śląskie5 kobiet

  • zachodniopomorskie3 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).