Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku POLA

Aktualność danych:

POLA – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (7 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie opolskim (57 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 248 osób, z czego:

131

kobiet

117

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.12.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2835. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2824. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska POLA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie6 mężczyzn, 7 kobiet

  • łódzkie19 mężczyzn, 25 kobiet

  • mazowieckie5 mężczyzn, 6 kobiet

  • opolskie28 mężczyzn, 29 kobiet

  • podkarpackie3 kobiety

  • śląskie26 mężczyzn, 27 kobiet

  • świętokrzyskie3 mężczyzn, 5 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).