Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku POLACHOWSKA

Aktualność danych:

POLACHOWSKA – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (7 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie kujawsko-pomorskim (41 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 128 osób, z czego:

128

kobiet

Męska forma nazwiska to POLACHOWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2838. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska POLACHOWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie5 kobiet

  • kujawsko-pomorskie41 kobiet

  • lubuskie5 kobiet

  • mazowieckie2 kobiety

  • pomorskie14 kobiet

  • wielkopolskie40 kobiet

  • zachodniopomorskie2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).