Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku POLACZY

Aktualność danych:

POLACZY – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (3 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie opolskim (65 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 116 osób, z czego:

56

kobiet

60

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.93.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2910. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2881. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska POLACZY w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie3 mężczyzn, 2 kobiety

  • opolskie30 mężczyzn, 35 kobiet

  • śląskie8 mężczyzn, 7 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).