Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku POLACZYK

Aktualność danych:

POLACZYK – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (10 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie wielkopolskim (178 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 475 osób, z czego:

232

kobiety

243

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.95.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2737. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2690. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska POLACZYK w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie12 mężczyzn, 11 kobiet

  • kujawsko-pomorskie11 mężczyzn, 11 kobiet

  • lubuskie20 mężczyzn, 17 kobiet

  • małopolskie50 mężczyzn, 38 kobiet

  • mazowieckie8 mężczyzn, 9 kobiet

  • opolskie7 mężczyzn, 6 kobiet

  • pomorskie3 mężczyzn, 5 kobiet

  • śląskie15 mężczyzn, 7 kobiet

  • świętokrzyskie3 kobiety

  • wielkopolskie87 mężczyzn, 91 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).