Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku POLAKIEWICZ

Aktualność danych:

POLAKIEWICZ – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano we wszystkich województwach. Najwięcej osób mieszkało w województwie małopolskim (473 osoby).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 1011 osób, z czego:

518

kobiet

493

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.05.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2448. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2448. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska POLAKIEWICZ w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie32 mężczyzn, 23 kobiety

 • kujawsko-pomorskie23 mężczyzn, 22 kobiety

 • lubelskie2 mężczyzn

 • lubuskie6 mężczyzn, 4 kobiety

 • łódzkie6 mężczyzn, 6 kobiet

 • małopolskie240 mężczyzn, 233 kobiety

 • mazowieckie28 mężczyzn, 37 kobiet

 • opolskie4 mężczyzn, 2 kobiety

 • podkarpackie16 mężczyzn, 13 kobiet

 • podlaskie6 mężczyzn, 8 kobiet

 • pomorskie36 mężczyzn, 54 kobiety

 • śląskie14 mężczyzn, 10 kobiet

 • świętokrzyskie2 mężczyzn, 3 kobiety

 • warmińsko-mazurskie11 mężczyzn, 12 kobiet

 • wielkopolskie4 mężczyzn, 6 kobiet

 • zachodniopomorskie25 mężczyzn, 27 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: