Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku POLAKOW

Aktualność danych:

POLAKOW – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (7 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie pomorskim (26 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 81 osób, z czego:

38

kobiet

43

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.88.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2928. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2898. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska POLAKOW w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • łódzkie3 mężczyzn, 3 kobiety

  • małopolskie3 mężczyzn

  • mazowieckie7 mężczyzn, 4 kobiety

  • pomorskie14 mężczyzn, 12 kobiet

  • śląskie3 mężczyzn, 2 kobiety

  • warmińsko-mazurskie5 mężczyzn, 4 kobiety

  • zachodniopomorskie2 mężczyzn, 4 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: