Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku POLAKOWSKA

Aktualność danych:

POLAKOWSKA – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano we wszystkich województwach. Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (218 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 1669 osób, z czego:

1669

kobiet

Męska forma nazwiska to POLAKOWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

1404. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska POLAKOWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie112 kobiet

 • kujawsko-pomorskie153 kobiety

 • lubelskie123 kobiety

 • lubuskie35 kobiet

 • łódzkie106 kobiet

 • małopolskie27 kobiet

 • mazowieckie218 kobiet

 • opolskie5 kobiet

 • podkarpackie18 kobiet

 • podlaskie118 kobiet

 • pomorskie125 kobiet

 • śląskie81 kobiet

 • świętokrzyskie62 kobiety

 • warmińsko-mazurskie176 kobiet

 • wielkopolskie30 kobiet

 • zachodniopomorskie106 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: