Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku POLAN

Aktualność danych:

POLAN – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (10 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie małopolskim (47 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 189 osób, z czego:

102

kobiety

87

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.17.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2864. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2854. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska POLAN w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie13 mężczyzn, 17 kobiet

  • kujawsko-pomorskie6 mężczyzn, 5 kobiet

  • małopolskie22 mężczyzn, 25 kobiet

  • mazowieckie2 mężczyzn

  • opolskie11 mężczyzn, 9 kobiet

  • pomorskie5 mężczyzn, 3 kobiety

  • śląskie7 mężczyzn, 9 kobiet

  • warmińsko-mazurskie2 mężczyzn

  • wielkopolskie3 mężczyzn

  • zachodniopomorskie4 mężczyzn, 3 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).