Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku POLANIN

Aktualność danych:

POLANIN – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (6 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie łódzkim (34 osoby).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 135 osób, z czego:

67

kobiet

68

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.99.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2899. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2873. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska POLANIN w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie8 mężczyzn, 6 kobiet

  • lubuskie12 mężczyzn, 10 kobiet

  • łódzkie20 mężczyzn, 14 kobiet

  • mazowieckie3 mężczyzn, 2 kobiety

  • śląskie17 mężczyzn, 16 kobiet

  • zachodniopomorskie9 mężczyzn, 10 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: