Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku POLANKIEWICZ

Aktualność danych:

POLANKIEWICZ – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (6 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (14 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 49 osób, z czego:

28

kobiet

21

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.33.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2938. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2920. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska POLANKIEWICZ w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • łódzkie3 mężczyzn

  • mazowieckie6 mężczyzn, 8 kobiet

  • opolskie2 mężczyzn, 3 kobiety

  • podkarpackie2 kobiety

  • warmińsko-mazurskie2 kobiety

  • zachodniopomorskie4 mężczyzn, 9 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).