Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku POLANOWSKA

Aktualność danych:

POLANOWSKA – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano we wszystkich województwach. Najwięcej osób mieszkało w województwie kujawsko-pomorskim (130 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 768 osób, z czego:

768

kobiet

Męska forma nazwiska to POLANOWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2198. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska POLANOWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie52 kobiety

 • kujawsko-pomorskie130 kobiet

 • lubelskie35 kobiet

 • lubuskie15 kobiet

 • łódzkie35 kobiet

 • małopolskie38 kobiet

 • mazowieckie65 kobiet

 • opolskie20 kobiet

 • podkarpackie14 kobiet

 • podlaskie8 kobiet

 • pomorskie55 kobiet

 • śląskie33 kobiety

 • świętokrzyskie26 kobiet

 • warmińsko-mazurskie22 kobiety

 • wielkopolskie63 kobiety

 • zachodniopomorskie62 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: