Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku POLANOWSKI

Aktualność danych:

POLANOWSKI – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano we wszystkich województwach. Najwięcej osób mieszkało w województwie kujawsko-pomorskim (142 osoby).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 750 osób, z czego:

750

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to POLANOWSKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2191. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska POLANOWSKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie49 mężczyzn

 • kujawsko-pomorskie142 mężczyzn

 • lubelskie42 mężczyzn

 • lubuskie12 mężczyzn

 • łódzkie34 mężczyzn

 • małopolskie33 mężczyzn

 • mazowieckie50 mężczyzn

 • opolskie10 mężczyzn

 • podkarpackie20 mężczyzn

 • podlaskie7 mężczyzn

 • pomorskie68 mężczyzn

 • śląskie27 mężczyzn

 • świętokrzyskie27 mężczyzn

 • warmińsko-mazurskie21 mężczyzn

 • wielkopolskie80 mężczyzn

 • zachodniopomorskie60 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: