Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku POLARCZYK

Aktualność danych:

POLARCZYK – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (11 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie wielkopolskim (110 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 281 osób, z czego:

139

kobiet

142

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.98.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2827. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2799. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska POLARCZYK w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie25 mężczyzn, 29 kobiet

 • kujawsko-pomorskie5 mężczyzn, 2 kobiety

 • lubuskie2 mężczyzn

 • małopolskie2 mężczyzn, 2 kobiety

 • mazowieckie6 mężczyzn, 7 kobiet

 • opolskie3 mężczyzn, 5 kobiet

 • podkarpackie2 mężczyzn, 5 kobiet

 • pomorskie6 mężczyzn, 4 kobiety

 • śląskie15 mężczyzn, 9 kobiet

 • wielkopolskie55 mężczyzn, 55 kobiet

 • zachodniopomorskie10 mężczyzn, 7 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).