Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku POLASZ

Aktualność danych:

POLASZ – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w połowie polskich województw. Najwięcej osób mieszkało w województwie podkarpackim (45 osób).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 133 osoby, z czego:

69

kobiet

64

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.08.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2897. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2877. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska POLASZ w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie4 mężczyzn, 7 kobiet

  • mazowieckie4 mężczyzn, 5 kobiet

  • opolskie7 mężczyzn, 4 kobiety

  • podkarpackie24 mężczyzn, 21 kobiet

  • pomorskie3 mężczyzn, 4 kobiety

  • śląskie4 mężczyzn, 5 kobiet

  • świętokrzyskie2 kobiety

  • zachodniopomorskie12 mężczyzn, 10 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).