Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku POLASZCZYK

Aktualność danych:

POLASZCZYK – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (10 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie łódzkim (60 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 226 osób, z czego:

112

kobiet

114

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.98.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2854. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2827. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska POLASZCZYK w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie5 mężczyzn, 7 kobiet

  • kujawsko-pomorskie2 mężczyzn, 2 kobiety

  • lubelskie4 mężczyzn, 5 kobiet

  • łódzkie26 mężczyzn, 34 kobiety

  • małopolskie7 mężczyzn, 5 kobiet

  • mazowieckie3 mężczyzn

  • opolskie11 mężczyzn, 13 kobiet

  • śląskie3 mężczyzn, 2 kobiety

  • wielkopolskie23 mężczyzn, 16 kobiet

  • zachodniopomorskie17 mężczyzn, 18 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).