Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku POLASZEWSKA

Aktualność danych:

POLASZEWSKA – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w połowie polskich województw. Najwięcej osób mieszkało w województwie kujawsko-pomorskim (82 osoby).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 176 osób, z czego:

176

kobiet

Męska forma nazwiska to POLASZEWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2790. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska POLASZEWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie2 kobiety

  • kujawsko-pomorskie82 kobiety

  • lubuskie5 kobiet

  • pomorskie7 kobiet

  • śląskie5 kobiet

  • warmińsko-mazurskie6 kobiet

  • wielkopolskie39 kobiet

  • zachodniopomorskie9 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).