Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku POLATOWSKI

Aktualność danych:

POLATOWSKI – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (6 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie kujawsko-pomorskim (48 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 106 osób, z czego:

106

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to POLATOWSKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2835. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska POLATOWSKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie20 mężczyzn

  • kujawsko-pomorskie48 mężczyzn

  • łódzkie18 mężczyzn

  • mazowieckie4 mężczyzn

  • pomorskie4 mężczyzn

  • zachodniopomorskie2 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).