Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku POLCZYŃSKA

Aktualność danych:

POLCZYŃSKA – nazwisko jednoczłonowe Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w połowie polskich województw. Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (25 osób).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 74 osoby, z czego:

74

kobiety

Męska forma nazwiska to POLCZYŃSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2892. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska POLCZYŃSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie11 kobiet

  • kujawsko-pomorskie5 kobiet

  • łódzkie9 kobiet

  • małopolskie3 kobiety

  • mazowieckie25 kobiet

  • podlaskie3 kobiety

  • śląskie10 kobiet

  • warmińsko-mazurskie3 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).