Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku POLCZYŃSKI

Aktualność danych:

POLCZYŃSKI – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w połowie polskich województw. Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (18 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 77 osób, z czego:

77

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to POLCZYŃSKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2856. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska POLCZYŃSKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie9 mężczyzn

  • kujawsko-pomorskie6 mężczyzn

  • łódzkie13 mężczyzn

  • małopolskie2 mężczyzn

  • mazowieckie18 mężczyzn

  • podlaskie2 mężczyzn

  • śląskie13 mężczyzn

  • warmińsko-mazurskie4 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).