Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku POLCZYK

Aktualność danych:

POLCZYK – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (10 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie śląskim (306 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 629 osób, z czego:

301

kobiet

328

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.92.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2665. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2613. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska POLCZYK w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie4 mężczyzn, 7 kobiet

  • kujawsko-pomorskie2 kobiety

  • łódzkie7 mężczyzn, 8 kobiet

  • małopolskie76 mężczyzn, 72 kobiety

  • mazowieckie12 mężczyzn, 9 kobiet

  • pomorskie2 mężczyzn

  • śląskie163 mężczyzn, 143 kobiety

  • świętokrzyskie8 mężczyzn, 7 kobiet

  • wielkopolskie6 mężczyzn, 7 kobiet

  • zachodniopomorskie3 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).