Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku POLE

Aktualność danych:

POLE – nazwisko jednoczłonowe Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano tylko we dwóch polskich województwach. Najwięcej osób mieszkało w województwie łódzkim (18 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 38 osób, z czego:

22

kobiety

16

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.38.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2944. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2925. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska POLE w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • łódzkie7 mężczyzn, 11 kobiet

  • małopolskie7 mężczyzn, 9 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).