Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku POLECHOŃSKI

Aktualność danych:

POLECHOŃSKI – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (12 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie zachodniopomorskim (50 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 179 osób, z czego:

179

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to POLECHOŃSKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2762. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska POLECHOŃSKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie6 mężczyzn

 • lubuskie9 mężczyzn

 • małopolskie4 mężczyzn

 • mazowieckie2 mężczyzn

 • opolskie5 mężczyzn

 • podkarpackie19 mężczyzn

 • podlaskie2 mężczyzn

 • pomorskie35 mężczyzn

 • śląskie18 mężczyzn

 • warmińsko-mazurskie6 mężczyzn

 • wielkopolskie10 mężczyzn

 • zachodniopomorskie50 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).