Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku POLECKA

Aktualność danych:

POLECKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (9 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie podlaskim (59 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 135 osób, z czego:

135

kobiet

Męska forma nazwiska to POLECKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2831. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska POLECKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie7 kobiet

  • łódzkie5 kobiet

  • małopolskie3 kobiety

  • mazowieckie24 kobiety

  • podkarpackie3 kobiety

  • podlaskie59 kobiet

  • śląskie2 kobiety

  • wielkopolskie2 kobiety

  • zachodniopomorskie3 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).