Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku POLECKI

Aktualność danych:

POLECKI – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (11 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie podlaskim (75 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 121 osób, z czego:

3

kobiety

118

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to POLECKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2963. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2823. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska POLECKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie4 mężczyzn

 • łódzkie2 mężczyzn

 • małopolskie4 mężczyzn

 • mazowieckie13 mężczyzn

 • podkarpackie3 mężczyzn

 • podlaskie75 mężczyzn

 • pomorskie3 mężczyzn

 • śląskie2 mężczyzn

 • świętokrzyskie2 kobiety

 • warmińsko-mazurskie3 mężczyzn

 • zachodniopomorskie3 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).