Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku POLEDNIA

Aktualność danych:

POLEDNIA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (3 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie opolskim (39 osób).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 64 osoby, z czego:

33

kobiety

31

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.06.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2933. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2910. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska POLEDNIA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • opolskie22 mężczyzn, 17 kobiet

  • śląskie4 mężczyzn, 3 kobiety

  • warmińsko-mazurskie3 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).