Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku POLEJ

Aktualność danych:

POLEJ – nazwisko jednoczłonowe Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (7 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (21 osób).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 52 osoby, z czego:

27

kobiet

25

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.08.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2939. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2916. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska POLEJ w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie4 mężczyzn, 4 kobiety

  • lubelskie3 mężczyzn, 6 kobiet

  • mazowieckie6 mężczyzn, 15 kobiet

  • podkarpackie4 mężczyzn, 3 kobiety

  • śląskie2 kobiety

  • warmińsko-mazurskie2 mężczyzn

  • zachodniopomorskie4 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).