Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku POLEJOWSKI

Aktualność danych:

POLEJOWSKI – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (3 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie pomorskim (100 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 114 osób, z czego:

114

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to POLEJOWSKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2827. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska POLEJOWSKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • łódzkie5 mężczyzn

  • pomorskie100 mężczyzn

  • zachodniopomorskie5 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).