Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku POLENDER

Aktualność danych:

POLENDER – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (5 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie pomorskim (21 osób).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 54 osoby, z czego:

32

kobiety

22

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.45.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2934. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2919. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska POLENDER w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • kujawsko-pomorskie5 mężczyzn, 2 kobiety

  • mazowieckie3 kobiety

  • pomorskie7 mężczyzn, 14 kobiet

  • warmińsko-mazurskie3 mężczyzn, 5 kobiet

  • zachodniopomorskie6 mężczyzn, 5 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).