Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku POLEROWICZ

Aktualność danych:

POLEROWICZ – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (7 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie wielkopolskim (173 osoby).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 268 osób, z czego:

131

kobiet

137

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.96.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2835. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2804. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska POLEROWICZ w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie18 mężczyzn, 19 kobiet

  • kujawsko-pomorskie5 mężczyzn, 3 kobiety

  • lubuskie2 kobiety

  • pomorskie8 mężczyzn, 8 kobiet

  • śląskie2 kobiety

  • wielkopolskie89 mężczyzn, 84 kobiety

  • zachodniopomorskie5 mężczyzn, 2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).