Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku POLESIŃSKA

Aktualność danych:

POLESIŃSKA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (6 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie lubelskim (22 osoby).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 69 osób, z czego:

69

kobiet

Męska forma nazwiska to POLESIŃSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2897. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska POLESIŃSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie6 kobiet

  • lubelskie22 kobiety

  • łódzkie2 kobiety

  • mazowieckie10 kobiet

  • opolskie11 kobiet

  • podlaskie9 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).