Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku POLESIAK

Aktualność danych:

POLESIAK – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w połowie polskich województw. Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (148 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 289 osób, z czego:

147

kobiet

142

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.04.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2819. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2799. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska POLESIAK w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie21 mężczyzn, 24 kobiety

  • kujawsko-pomorskie10 mężczyzn, 8 kobiet

  • lubelskie18 mężczyzn, 19 kobiet

  • mazowieckie79 mężczyzn, 69 kobiet

  • pomorskie3 kobiety

  • śląskie5 mężczyzn, 4 kobiety

  • wielkopolskie3 mężczyzn, 3 kobiety

  • zachodniopomorskie2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: