Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku POLESKA

Aktualność danych:

POLESKA – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (9 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (28 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 105 osób, z czego:

105

kobiet

Męska forma nazwiska to POLESKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2861. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska POLESKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • kujawsko-pomorskie5 kobiet

  • łódzkie16 kobiet

  • małopolskie5 kobiet

  • mazowieckie28 kobiet

  • podkarpackie11 kobiet

  • pomorskie4 kobiety

  • śląskie2 kobiety

  • wielkopolskie18 kobiet

  • zachodniopomorskie7 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).