Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku POLESZCZUK

Aktualność danych:

POLESZCZUK – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano we wszystkich województwach. Najwięcej osób mieszkało w województwie dolnośląskim (85 osób).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 384 osoby, z czego:

191

kobiet

193

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.99.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2775. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2748. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska POLESZCZUK w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie45 mężczyzn, 40 kobiet

 • kujawsko-pomorskie2 kobiety

 • lubelskie25 mężczyzn, 22 kobiety

 • lubuskie7 mężczyzn, 7 kobiet

 • łódzkie4 mężczyzn, 2 kobiety

 • małopolskie2 kobiety

 • mazowieckie7 mężczyzn, 9 kobiet

 • opolskie11 mężczyzn, 8 kobiet

 • podkarpackie2 kobiety

 • podlaskie10 mężczyzn, 6 kobiet

 • pomorskie2 mężczyzn, 5 kobiet

 • śląskie11 mężczyzn, 23 kobiety

 • świętokrzyskie2 mężczyzn

 • warmińsko-mazurskie11 mężczyzn, 5 kobiet

 • wielkopolskie19 mężczyzn, 21 kobiet

 • zachodniopomorskie19 mężczyzn, 17 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).