Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku POLESZUK

Aktualność danych:

POLESZUK – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (9 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie podlaskim (47 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 128 osób, z czego:

67

kobiet

61

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.1.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2899. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2880. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska POLESZUK w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie6 mężczyzn, 8 kobiet

  • lubelskie10 mężczyzn, 9 kobiet

  • małopolskie5 mężczyzn, 3 kobiety

  • mazowieckie2 mężczyzn, 6 kobiet

  • podlaskie24 mężczyzn, 23 kobiety

  • pomorskie8 mężczyzn, 5 kobiet

  • śląskie2 mężczyzn

  • warmińsko-mazurskie4 mężczyzn, 6 kobiet

  • zachodniopomorskie2 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).